Go to Top

Hoe belangrijk is inspraak voor kinderen en jongeren?

online casino none; font-stretch: normal; background-color: #ffffff; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>”Daarom is het belangrijk dat ouders het signaal geven dat online slots ze willen luisteren. Dat een kind inspraak krijgt.” Hoopvol geeft kinderen en jongeren die inspraak, ook via bemiddeling tussen collega-ouders!

Bemiddeling in Hoopvol!

Lees het ganse artikel codewoord inspraak.

, , , , ,