Go to Top

Binnen de therapie

Hoe gaan we te werk:

Voor een eerste afspraak neemt u contact op met Anna via het nummer 09/ 278 26 65 of via mail op hoop@hoopvol.be

Tijdens het intakegesprek bekijken we samen waarmee en hoe we je verder kunnen helpen.

Bij aanmeldingen van kinderen onder de leeftijdsgrens van 12 jaar is het intakegesprek met de ouders. Vanaf 12 jaar komt de jongere alleen.

Hoopvol streeft naar een procesmatige werking en legt geen grenzen op de duur van het individueel therapeutisch proces. Dit geldt tevens voor de frequentie en duur van de sessies. Samen met je therapeut kies je wat voor jou het beste werkt.

Bij vragen, bedenkingen of nood aan bijkomende informatie, aarzel dan niet contact op te nemen met Hoopvol.

Ziekenfondsen & terugbetaling:

Voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen voorzien bepaalde ziekenfondsen een beperkte terugbetaling. Ook bepaalde verzekeringspolissen dekken sommige kosten. Voor meer informatie kan je terecht op onderstaande link:

http://www.klinisch-psycholoog.be/content/terugbetalingen-door-mutualiteit-van-prestaties-door-psychologen-en-psychotherapie

Samenwerking met context of andere instanties: 

Indien je dit wenst kunnen samenwerkingsverbanden geïntegreerd worden in het therapeutisch proces. Dat doen we echter alleen op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek. Wij zijn immers gebonden aan het beroepsgeheim.