Go to Top

Doel

Hoopvol heeft als doel aandacht te vestigen op de kracht en het herstel van iedereen die met een ingrijpende gebeurtenis wordt geconfronteerd, dit door de dood of traumatische ervaringen. Maar ook op de maatschappelijke evoluties, de individualisering en de diagnostisering. Weg van het negativisme en de angst om in alle openheid met elkaar te praten. We willen taboes doorbreken en dit op preventief en curatief vlak. Alsook willen we communicatie tot stand te brengen door te voelen, te ondersteunen en te bouwen. En dit op elk maatschappelijk niveau. We geloven dat intern herstel, hoe groot of klein ook, ten alle tijden mogelijk is. Hoopvol heeft als doel mensen samen te brengen die ervaringen met elkaar delen, ongeacht leeftijd, religie of hun verhaal. Dit op een vrijwillige of individueel gestructureerde manier.

Hoe tracht Hoopvol deze doelen te bereiken:
We bereiken onze doelstelling aan de hand van individuele psychotherapie, groepstherapie, palliatieve begeleiding en begeleiding gericht op de context en drama- en creatieve therapie.
Maar ook door publicatie en het creëren van samenwerkingsverbanden met andere partners binnen het veld. We organiseren themadagen rond maatschappelijke evoluties en nieuwe bewegingen of invalshoeken. We geven lezingen, vormingen en infodagen die zich richten aan onderwijs, justitie en de bredere welzijnssector. Dit alles met als doel te informeren en te praktiseren.

Ook voor deze vragen kan u terecht op het nummer 09/ 278 26 65 of via mail op hoop@hoopvol.be

Verder engageren we ons om ondersteuning te bieden bij crisismomenten en/of –situaties. We voorzien laagdrempelige bereikbaarheid door telefonische permanentiemomenten vast te leggen. Zodat we ondersteuning kunnen bieden bij zowel preventieve als curatieve vragen en hoogdringende situaties. We creëren optimale laagdrempeligheid door vrijblijvende en open consultaties aan te bieden. Daarnaast creëert VZW Hoopvol de ruimte en tijd om mensen met elkaar in contact te brengen door het openstellen van een ontmoetingsruimte en andere plekken binnen het gebouw op bepaalde tijdstippen. Ook voor een vrijblijvend bezoek of rondleiding kan u bij ons terecht.